ข่าวประชาสัมพันธ์
  • อบรมพร้อมสอบ MTCNA วันที่ 7,8,9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 New
  • ประชุมสัมนา MikroTik User Meeting (MUM), 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, Bangkok, Thailand มีการนำเสนองานวิชาการในหัวข้อ Monitoring the Internet Connections of WAN Links with Only Routing Configuration by Asst. Prof. Dr.Ekarin Suethanuwong (Prince of Songkla University, Thailand) ดูรายละเอียดได้ที่นี้
  • อบรม Pre-MTCNA วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik)

MikroTik User Meeting (MUM) Conference