ข่าวประชาสัมพันธ์
  • อบรมพร้อมสอบ MTCNA วันที่ 18-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย New
  • นิทรรศการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตด้วย Ubiquiti UniFi AP AC & MikroTik Routers (PSU Open Week 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • การจัดการเครือข่ายแลนไร้สายด้วยอุปกรณ์ Ubiquiti UniFi AP และ MikroTik Router วันที่ 2,3,4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • อบรมพร้อมสอบ MTCNA วันที่ 7,8,9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
  • ประชุมสัมนา MikroTik User Meeting (MUM), 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, Bangkok, Thailand มีการนำเสนองานวิชาการในหัวข้อ Monitoring the Internet Connections of WAN Links with Only Routing Configuration by Asst. Prof. Dr.Ekarin Suethanuwong (Prince of Songkla University, Thailand) ดูรายละเอียดได้ที่นี้
  • อบรม Pre-MTCNA วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik)

MikroTik User Meeting (MUM) Conference