ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับนักศึกษา วันที่ 3-6 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 New
 • อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการคอนฟิก Bridge VLAN บนอุปกรณ์สวิตซ์ไมโครติก (ฟรี) ในงานมอ.วิชาการ (ออนไลน์) PSU Open House 2020 วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 นคลิ๊กไปยังเพจ
 • อบรมพร้อมสอบ MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) สำหรับนักศึกษา วันที่ 19 - 20 และ 22 กันยายน 2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย วันที่ 3-6 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับนักศึกษา วันที่ 9-12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCTCE (MikroTik Certified Traffic Control Engineer) สำหรับนักศึกษา วันที่ 9-11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer) สำหรับนักศึกษา ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม และ 1- 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer) วันที่ 15-16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
 • บรรยากาศงาน MikroTik MUM 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 15- 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA วันที่ 18-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย
 • นิทรรศการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตด้วย Ubiquiti UniFi AP AC & MikroTik Routers (PSU Open Week 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • การจัดการเครือข่ายแลนไร้สายด้วยอุปกรณ์ Ubiquiti UniFi AP และ MikroTik Router วันที่ 2,3,4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 7,8,9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 • ประชุมสัมนา MikroTik User Meeting (MUM), 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, Bangkok, Thailand มีการนำเสนองานวิชาการในหัวข้อ Monitoring the Internet Connections of WAN Links with Only Routing Configuration by Asst. Prof. Dr.Ekarin Suethanuwong (Prince of Songkla University, Thailand) ดูรายละเอียดได้ที่นี้
 • อบรม Pre-MTCNA วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik)


MikroTik User Meeting (MUM) Conference