ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยและการเจาะช่องโหว่ของระบบ (Ethical Hacking and Security) ในงาน มอ วิชาการ 2023 (PSU House 2023) วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. New
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเดินสายและการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันที่ 2-3 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 17.30 น.
 • อบรมการใช้งาน AWS Cloud สำหรับ AWS Solution Architect สำหรับนักศึกษา วันที่ 22-25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
 • อบรมพร้อมสอบ MTCSWE(MikroTik Certified Switch Engineer) สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย วันที่ 23-25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ "การตั้งค่าอุปกรณ์ Mikrotik Ethernet Switch" วันที่ 3-4 กันยายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ "การเดินสายและการติดตั้งเครืองข่ายคอมพิวเตอร์" วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.
 • อบรมหลักสูตรออนไลน์ เว็บล็อกอินสำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • (อบรมฟรี) อบรมออนไลน์ หัวข้อ Layer2 Security in MikroTik-based Networks using IEEE 802.1X ในงานม.อ.วิชาการ ออนไลน์ PSU Open House 2021 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 • อบรม (ออนไลน์) หลักสูตร "การสร้าง VLAN บนอุปกรณ์ Cisco" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำหรับนักศึกษา วันที่ 25-27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับนักศึกษา วันที่ 3-6 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
 • อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการคอนฟิก Bridge VLAN บนอุปกรณ์สวิตซ์ไมโครติก (ฟรี) ในงานมอ.วิชาการ (ออนไลน์) PSU Open House 2020 วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 นคลิ๊กไปยังเพจ
 • อบรมพร้อมสอบ MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) สำหรับนักศึกษา วันที่ 19 - 20 และ 22 กันยายน 2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย วันที่ 3-6 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) สำหรับนักศึกษา วันที่ 9-12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
 • อบรมพร้อมสอบ MTCTCE (MikroTik Certified Traffic Control Engineer) สำหรับนักศึกษา วันที่ 9-11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer) สำหรับนักศึกษา ครั้งแรกในประเทศไทย วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม และ 1- 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer) วันที่ 15-16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
 • บรรยากาศงาน MikroTik MUM 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 15- 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA วันที่ 18-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งผู้ที่สนใจในระบบเครือข่าย
 • นิทรรศการเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตด้วย Ubiquiti UniFi AP AC & MikroTik Routers (PSU Open Week 2018) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • การจัดการเครือข่ายแลนไร้สายด้วยอุปกรณ์ Ubiquiti UniFi AP และ MikroTik Router วันที่ 2,3,4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • อบรมพร้อมสอบ MTCNA สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 7,8,9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
 • ประชุมสัมนา MikroTik User Meeting (MUM), 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, Bangkok, Thailand มีการนำเสนองานวิชาการในหัวข้อ Monitoring the Internet Connections of WAN Links with Only Routing Configuration by Asst. Prof. Dr.Ekarin Suethanuwong (Prince of Songkla University, Thailand) ดูรายละเอียดได้ที่นี้
 • อบรม Pre-MTCNA วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik)


MikroTik User Meeting (MUM) Conference