วิธีการสร้าง VM บน Hyper-V Manager และการติดตั้ง Windows Server
  • จัดทำโดย นาย กอฟฟารี วาเด็งพงศ์ รหัส 6150110050 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สิรวิชญ์ วรฤทธิ์ รหัส 6150110042 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สุรชาติ จินตาแก้ว รหัส 6150110044 รับชม
วิธีการโปรโมทเครื่อง ADDS เป็น Root Domain Controller (RDC)
  • จัดทำโดย นาย กอฟฟารี วาเด็งพงศ์ รหัส 6150110050 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สิรวิชญ์ วรฤทธิ์ รหัส 6150110042 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สุรชาติ จินตาแก้ว รหัส 6150110044 รับชม
วิธีการติดตั้งและตั้งค่า RADIUS Server บนเครื่อง Windows Server สำหรับให้บริการ VPN Server แบบ L2TP/IPSec
  • จัดทำโดย นาย กอฟฟารี วาเด็งพงศ์ รหัส 6150110050 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สุรชาติ จินตาแก้ว รหัส 6150110044 รับชม
  • จัดทำโดย นาย สิรวิชญ์ วรฤทธิ์ รหัส 6150110042 รับชม